VÅRE TRENINGER

GFHK lagene har Kongstenhallen i Fredrikstad som sin hovedarena og har derfor også størsteparten av treningstidene her. Skulle det tidvis oppstå endringer så vil det fremkomme i listene nedenfor. Vi ønsker å opprettholde en aktiv rekrutteringspolitikk til klubbens lag, og nedenfor er det enkelt å melde seg på enkelte treninger for fremtidig deltagelse innenfor idretten guttehåndball. Det vil være trenere fra respektive lag som vurderer ferdighetsnivå, og fra og med GFHK gutter 18 er kravet at det har blitt spilt akivt håndball på tilsvarende nivå i annen klubb.

Lagenes treningstid