fredag 19. juli 2024

NYHETER GFHK - velg kategori

Nytt styre valgt på årsmøtet

Årsmøte i Gamle Fredrikstad Håndballklubb ble avholdt nettbasert 23. mars 2021. Det var 12 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet.

Ingen forslag til behandling

Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling i forkant av årsmøtet. Årsmøtet behandlet fastsettelse av kontingenter og treningsavgifter. Medlemskontingent ble vedtatt til kr. 500,- for enkeltmedlemmer og 800,- for familiemedlemsskap. Treningsavgiften ble økt til kr. 2200,- for alle utøvere. Styrets forslag til organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre på plass

Det var liten dramatikk under valg av tillitsverv på dette årsmøtet, samtlige foreslåtte ble enstemmig valgt:

Styreleder: Frank Pedersen
Nestleder: Atle Andresen
Sportslig leder: Espen Hovelsen

Styremedlemmer: Therese Solhaug, Siw Reiss, Fride s. Andreassen, Birgith Jacobsen og Camilla Olsen
Varamedlemmer: Basoz Said

Leder av valgkomiteen: Susan Alfredsen
Valgkomite: Thomas Henriksen og Bård C. Larsen

Revisor: Svein Gunnar Henriksen, LYN Regnskap

Vi anbefaler "Min Håndball"-appen

Bruk Min Idrett

Oppdater kontaktinfo og betal enkelt kontingenter og treningsavgifter

Finnes som egen app for iOS og Android

En tjeneste fra Norges Idrettsforbund

Gamle Fredrikstad Håndballklubb ble etablert 30. oktober 2014 og satser på stort engasjement, ungdommelig moro, samt å gi et attraktivt håndballtilbud i regionen for gutter i alle aldre.

Følg GFHK på Facebook